Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Významy dvorních karet

 

Rytíři

 


V tarotu rytíři představují pohyb a dynamiku. V návaznosti na charakter svého živlu jsou aktivně působící silou, která nějakým způsobem „rozjede“ události, nastartuje nějaký proces. Tradičními symboly jsou atributy rytíře: kůň, brnění, zbraň. Symbolizují především sílu, odvahu, statečnost, nesobeckost, odhodlání pomáhat, vytrvalost. Úctu k hodnotám, které chrání i za cenu života (většinou vlastního). (Pokračování textu…)