Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Tarotová audiotéka – 8 Holí

Datum publikace: 7. 10. 2020 Rubrika: Audioteka

JÍZDA VALKÝR

Richard Wagner / Valkýra  (cyklus Prsten Nibelungův)

 

 

Valkýra, která měla svou premiéru v červnu 1870 jako samostatná opera, vychází ze starého severského mýtu Sága o Volsunzích, kdy se dvojčata Sieglinde a Siegmund, která byla v dětství od sebe oddělena, znovu setkají a zamilují se do sebe. Jejich láska však rozčílí bohy, kteří si vyžádají smrt Siegmunda. Sieglinde je zachráněna valkýrou Brünnhildou, první z devíti Wotanových dcer, které zplodil s matkou země Erdou.

Brunhilda je za záchranu Siegelindy (která čeká se Siegmundem dítě počaté incestem) za trest vyloučena ze společenství bohů; upadne do čarovného spánku, aby se stala kořistí prvního muže, který půjde kolem. Na její prosby však Wotan obklopí horu, na níž má spát, plameny blesků, které k ní nepustí nikoho, kdo není celý muž a hrdina.

 

 

 

 

Zpět