Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Významy karet velkých arkán

 

VI. MILENCI: Láska

 

Láska je jako voda. Všude kam se dostane, po sobě zanechá stopu…

Sedmá karta Velkých arkán s číslem šest patří, alespoň pokud jde o její obrazové ztvárnění, k těm nejvíce rozmanitým a v tarotových sadách se díky tomu jmenuje různě: Rozhodnutí, Volba, Zamilovaný/Zamilovaní, Milenci… Různé speciální sady ji také nazývají všelijak.  Při výkladu je tedy třeba vyjít hlavně z obrázku. V základním významu se týká především vztahu dvou osob, na to však navazuje celá řada významů dalších, jejichž objektivní rozdělení a popsání prakticky není možné, protože vnímání lásky je u každého z nás jiné a velmi závislé na našich osobních vlastnostech i životních zkušenostech. (Pokračování textu…)