Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

Významy karet velkých arkán

 

V. VELEKNĚZ: Moudrost

 

„K moudrému člověku patří, že víc ví, něž říká.“  Cicero (římský filosof a státník, 106-43 př.n.l. )
Klíčem k této kartě překvapivě není konkrétní víra v jednoho konkrétního boha pojímaná prostřednictvím nějaké instituce, ale spíše tradice a rituály s ní spojené. Prostřednictvím tradic jsou lidé svázáni se svou minulostí a s historií. Tradice vytvářejí pouta, s nimiž stojí a padá společenství lidí jako takové, jejich kultura a civilizace…
Velekněz představuje v tarotu především duchovní a morální autoritu. Je to archetyp moudrého starce, ztělesňuje získanou a zděděnou moudrost, smysluplnost bytí, vhled, intuici a hluboké znalosti. Je zosobněním neomezeného ducha a inspirace. Pokud archetyp velekněze trochu zjednodušíme a zbavíme jakési náboženské nabubřelosti, zjistíme, že je to vlastně někdo, kdo nám dá dobrou radu, kdo se nás zastane a kdo nás ujistí, že i když ten průšvih vypadá na opravdu velký průšvih, určitě se z něj dostaneme.
(Pokračování textu…)