Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

ČLÁNKY

 

Nejnovější:

Tarotová Konference 2019 – Poustevník

Rozšířená verze článku + prezentace k přednášce (viz odkaz uvnitř článku). "Chceme-li se přiblížit Pravdě, musíme se v první řadě vzdálit všednímu životu."   Sókratés (469-399 ...
Celý článek

 

 

Strom Jišajův

Vitrajové okno s motivem Stromu Jesse (nebo také Jišajova) se nachází na severní straně západní fasády. V katedrální symbolice je severní strana stranou stínu a očekávání. Výjevy na okně vynikají na pozadí slavné „chartreské modři“ typické pro 12. století. Na historické hodnotě přidává oknu zejména bordura bohatě zdobená navzájem se proplétajícími rostlinými motivy. Námět, který je na něm znázorněn, odkazuje na Izajášovo proroctví o příchodu Krista : „I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho ...
Celý článek

Trojka holí

Naděje, nervozita, napětí. I tak by se dal ve stručnosti popsat obrázek na kartě 3 holí. Po nečekaném přídělu kreativity a smysluplném plánování nyní přichází chvíle prvního zúčtování. Vyslali jsme signál, že se u nás něco nového děje - to jsou ty lodě odplouvající z přístavu doprovázené nadějeplným pohledem jejich majitele - a teď přichází čas čekání na zpětnou vazbu ...
Celý článek

Katedrála v Orvietu – průčelí / ostatní dekorativní prvky

Lorenzem Maitanim navržená a v 17. století dokončená fasáda představuje významný doklad (nejen) italského gotického stavitelství. Vertikálně je rozdělena na tři části, horizontálně na čtyři. Ikonografie se téměř výhradně vztahuje k Panně Marii, jejímuž nanebevzetí je katedrála zasvěcena. Plochu fasády, kterou nevyplňují ikonografické scény, zaplnili tvůrci neuvěřitelným množstvím pestrých vzorů a drobnými plastikami s ornamentálními a rostlinými motivy. Je to typický znak tzv. italské (resp. benátské) gotiky, v níž se pozoruhodně mísí vlivy antické architektury s vlivy ...
Celý článek