Doupě Osamělé vlčice

internetový občasopis aneb Cesty k jádru pudla...

ČLÁNKY

 

Nejnovější:

Tarotová Konference 2019 – Poustevník

Rozšířená verze článku + prezentace k přednášce (viz odkaz uvnitř článku). "Chceme-li se přiblížit Pravdě, musíme se v první řadě vzdálit všednímu životu."   Sókratés (469-399 ...
Celý článek

 

 

Pavoučí žena

Navažsky se jmenuje Na ashje'ii 'Asdzáá, a je to moudrá babička, která se někdy objevuje jako pavouček, jindy jako stará žena. Žije na Pavoučí skále, což je geologický útvar v arizonském Canyon de Chelly. Než se tam přestěhovala, musela ale zařídit spoustu věcí: například naučit Navahy tkát. Svou hlavní úlohu ovšem splnila hned na začátku navažské existence, když se totiž první lidé objevili na světě, museli ho sdílet s celou řadou nebezpečných potvor. Jak si s nimi poradit, ...
Celý článek
/ MYTOLOGIE

Strom Jišajův / Registr 7

Habakuk - Ježíš - Sofonijáš Habakuk (Abakuk, na levém panelu) je jedním z dvanácti malých proroků a na tomto okně jediný, který má na hlavě turban. Působil pravděpodobně jako chrámový prorok v Jeruzalémě za krále Jójakíma. Jeho výroky pocházejí z doby mezi bitvou u Karchemiše (605 př. n. l.) a prvním dobytím Jeruzaléma a deportací části obyvatel do Babylonie (597 př. n. l.). Bývá označován jako náví, tj. oficiální prorok. Jeho kniha proroctví reflektuje situaci v Judsku ...
Celý článek

Strom Jišajův / Registr 6

Zacharjáš - Marie,matka Ježíše - Daniel Na šestém registru, nad jednotlivými králi a zaujímajíc stejnou pozici v sedě, je ztvárněna Panna Marie. Je vlastně stonkem stromu, neboť to ona přivedla očekávaného mesiáše na svět: „Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel (to je S námi Bůh)“ (Iz 7, 14). V den svátku Narození Panny Marie se zpívaly verše, jejichž autorem je Fulbert Chartreský: „Stirps Jesse virgam produxit, virgaque florem, Virga Dei genitrix Virgo est, flos Filius eius...“  Hříčka ...
Celý článek